صدور ۷۳هزارمترمربع پروانه ساختمانی در بافت فرسوده منطقه۸

در سال گذشته انجام شد؛ صدور ۷۳هزارمترمربع پروانه ساختمانی در بافت فرسوده منطقه۸

 

مدیر منطقه۸ شهرداری اصفهان با بیان اینکه در سال۱۴۰۰ به بیشتر اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کردیم، گفت: شهرداری این منطقه با صدور بالغ بر ۷۳هزارمترمربع پروانه ساختمانی در بافت فرسوده، رتبه نخست را بین مناطق پانزده‌گانه شهرداری به‌دست آورد و به نوعی، بالاترین تخفیف عوارض بافت فرسوده را داشت.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سال ۱۴۰۰ برای منطقه هشت سال خوبی بود و توانستیم به بیشتر اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس انتظار شهرداری منطقه هشت محقق شد و برای دومین سال متوالی به اهداف مالی خود رسیدیم، ادامه داد: رتبه اول در متراژ صدور پروانه ساختمانی با متراژ تقریبی ۴۸۰ هزار مترمربع، رتبه اول در تعداد صدور پروانه ساختمانی و رتبه اول در تعداد پروانه با ۶۳۸ پروانه ساختمانی توسط شهرداری این منطقه کسب شد.

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان اضافه کرد: این منطقه در بین مناطق پانزده‌گانه، رتبه اول را به‌دست آورد که پیام مهمی دارد؛ توجه ویژه به ساخت‌وساز در منطقه هشت، به صورتی بوده که شهرداری این منطقه توانسته اعتماد سرمایه‌گذار را جذب کند و بستر لازم برای فعالیت این سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه هشت در سال ۱۴۰۰ در بافت فرسوده نیز با صدور بالغ بر ۷۳ هزار مترمربع پروانه در بافت فرسوده رتبه اول را به‌دست آورد و به نوعی بالاترین تخفیف عوارض بافت فرسوده را داشت؛ این موضوع، نشان دهنده این است که در منطقه هشت سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در بافت‌های فرسوده و نوسازی این بافت شده است.

باقری با بیان اینکه بیشترین تعداد استعلام با حدود پنج‌هزار و ۵۰۰ مورد در بین مناطق پانزده‌گانه شهرداری اصفهان در منطقه هشت اتفاق افتاد، گفت: این موضوع نشان دهنده این است که بازار مسکن در این منطقه در حوزه نقل‌وانتقال ملکی رتبه‌ای قابل قبول داشته است.

وی تصریح کرد: اقداماتی که در منطقه هشت در حال انجام است، برنامه‌ریزی شده و هدف‌گذاری این منطقه به نحوی است که بتواند متراژ صدور پروانه و تعداد استعلامات را با حفظ جایگاه اولیه باز هم افزایش دهد که امیدواریم این اتفاق در سال ۱۴۰۱ رقم بخورد.کد محتوا 47313