مشخصات کلی

اكبر شهراد نيا
اكبر شهراد نيا
مدیرکل اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان
جمعه, 23 خرداد 1399, 12:39

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 1362 1365
کد محتوا 11864

برچسب ها