31 خرداد 1399 - 11:56

نام اين محله برگرفته از نام شاعر پرآوازه سیدمحمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار است.کد محتوا 12817

برچسب ها