نورافشانی آسمان منطقه 8 در شب عید غدیر

بزرگترین برنامه نورافشانی به مناسبت عید سعید غدیر در منطقه هشت شهرداری اصفهان برگزار شد.