13 مهر 1400 - 16:29
شمس‌آباد

شمس آباد از محلاتی است که در شمال رودخانه ی زاینده رود واقع شده است و نامداران زیر این ناحیه بوده اند:

آیت الله ابوالحسن شمس آبادی مشهور به آل رسول، وی سال ها در نجف اشرف در محضر علما و استادان عصر تلمذ نمود و به درجه ی اجتهاد رسید و از طرف آیت الله العظمی بروجردی، مجاز در کلیه ی شؤون علمیه بود. وی از یاران امام خمینی(ره) نیز بود و در انقلاب اسلامی نقشی به سزا داشت تا اینکه در ربیع الثانی 1396ه.ق، به دست مهدی هاشمی ربوده شد و به شهادت رسید. وی را در جنوب تکیه ی لسان الارض تخت فولاد دفن کردند و پس از آنکه شهیدان انقلاب و جنگ پیرامون ایشان به خاک سپرده شدند، آنجا را تکیه ی شهدا و سپس گلستان شهدا نامیدند(جابر انصاری،1378: 374 و290) میرزا ابوالقاسم شمس آبادی از مستوفیان دیوان اصفهان(1293ه.ق) میرزا احمدبن میرزا ابوالقاسم شمس آبادی (1293ه.ق) صاحب کمالات در نویسندگی و مستوفی گری. میرزا اسماعیل بن میرزا ابوالقاسم شمس آبادی از اربابان کمال و منشی باشی خاصه ی منوچهرخان حاکم اصفهان. میرزا محمد حسن بن میرزا ابوالقاسم شمس آبادی، صاحب کمالات و هنر. میرزا محمد علی مازندرانی شمس آبادی از مترجمان جلد دهم بحارالآنوار مجلسی( رفیعی مهرآبادی، 1352: 239).

مادی نیاصرم از این محله می گذشته است(جابرانصاری، 1378: 421)

مدرسه شمس آباد از مدارس طلبه نشین دوره ی سلطنت شاه سلطان حسین است که در حاشیه ی خیابان شیخ بهایی در محله ی شمس آباد واقع شده است. این مدرسه توسط آمیرزا محمد مهدی تاجر عباس آبادی در سال 1125 ه.ق بنا شده است(هنرفر، 1350: 684).کد محتوا 40477