23 فروردین 1401 - 14:21

پروژه پیادروسازی سطح محلات منطقه 8

کل متراژ90000 متر مربع

مبلغ 375.000.000.000کد محتوا 46270